Voeg annotatie bij foto 'Zicht op het Keizershof (paleis van Margareta van York) omstreeks 1530, Keizerstraat 3'