Voeg annotatie bij foto 'Huis 'De Kat',' Grote Markt 11, 12,13 en 14'