Voeg annotatie bij foto 'Leuvensevaart en de industrie (ter hoogte van het Zegel) langs de kade in de richting van Battel gezien. Rechts de gebouwen van het Zegel.'