Voeg annotatie bij foto 'Graaf Van Egmontstraat in zuidelijke richting.'