Voeg annotatie bij foto 'Zicht van buiten de stad op de Zandpoort in 1490'