Voeg annotatie bij foto 'Binnenzicht van de kerk van het Dominicanen- of Predikherenklooster in 1790'