Voeg annotatie bij foto 'Zicht langs de Dijle op het klooster van Thabor extra muros (buiten de stadsmuren), voor 1572'