Voeg annotatie bij foto 'Zicht op het klooster van de Ursulinen in 1780'