Voeg annotatie bij foto 'Zicht op het Sint-Jozefshuis, weeshuis voor meisjes in de Lange Schipstraat, na 1847'