Voeg annotatie bij foto 'Zicht op de kanongieterij aan de Oude Brusselstraat'