Voeg annotatie bij foto '18de eeuwse plattegrond van Mechelen als militair centrum.'