Voeg annotatie bij foto 'Plattegrond van het godshuis van Oliveten, 1863'