Voeg annotatie bij foto 'Het 'nieuwe gevangenhuis', gevangenis of arresthuis in 1845, Goswin de Stassartstraat 96/98'