Voeg annotatie bij foto 'Kadasterplan door P.C. Popp van het grondgebied en het centrum van de stad Mechelen, midden 19de eeuw (extra-muros)'