Voeg annotatie bij foto 'Zicht op de Winketbrug, jaren 1950'