Voeg annotatie bij foto 'De Mechelse weeskinderen op Expo '58 te Brussel'