Voeg annotatie bij foto 'Het oudste station van Mechelen'