Voeg annotatie bij foto 'Gezicht op de kazerne Delobbe, het voormalig oud klooster van de Predikheren'