Voeg annotatie bij foto 'Kardinaal Mercierplein, 1968.'