Voeg annotatie bij foto 'Predikherenkerk, binnenzichtvan de kerk van het Dominicanen- of Predikherenklooster, alias kazerne Delobbe'