Voeg annotatie bij foto 'De toestand op de IJzerenleen na het bombardement, tijdens de Eerste Wereldoorlog, schilderij van Rik Verheyden (1875-1954).'