Voeg annotatie bij foto 'Tram van de lijn 52 in de Koning Albertstraat, 1955'