Voeg annotatie bij foto 'Godshuis van Oliveten in 1790'