Voeg annotatie bij foto 'Militaire bakkerij van Mechelen, met rechts C. Bauweleers'