Voeg annotatie bij foto 'Zicht op de boom- en rozenkwekerij Louis Lens omstreeks 1913.'