Voeg annotatie bij foto 'Luchtfoto Stad Mechelen, de omgeving van de Speecqvest'