Beeldnummer: SME001005605

Historische aantekeningen bij Vorschenborg, het buitengoed van de heren van Hanswijk

Plaats

Deelgemeente

Materiƫle omschrijving

Opschriften op het origineel

  • Buytengoed der Hanswyck Heeren. Daer het nieuw klooster van Hanswyck door de rivier de Deyl was afgesloten, kon men geenen hof hebben genoegzaem voor het gebruyk der religieusen: het klooster kogt daer toe een oud buyten goed, genaemd Vorschenborg, buiten de oude Brusselsche poort, waernevens in 1750 de Lovensche vaert getrokken wierd. in 1784 wierden de Hanswyck heeren vernietigd door edict van Josephus den II. in 1786 is dit buiten goed van 's kyzers wegen verkogt en kwam aen de familie Coloma, welken naem dit goed nog heden draegt, zynde den eygendom geworden van religieusen gezegd Dames de Marie, die aldaar een schoon klooster bouwden in 1846-1847. zie pag. 52.
  • Buytengoed der Hanswyck Heeren. Daer het nieuw klooster van Hanswyck door de rivier de Deyl was afgesloten, kon men geenen hof hebben genoegzaem voor het gebruyk der religieusen: het klooster kogt daer toe een oud buyten goed, genaemd Vorschenborg, buiten de oude Brusselsche poort, waernevens in 1750 de Lovensche vaert getrokken wierd. in 1784 wierden de Hanswyck heeren vernietigd door edict van Josephus den II. in 1786 is dit buiten goed van 's kyzers wegen verkogt en kwam aen de familie Coloma, welken naem dit goed nog heden draegt, zynde den eygendom geworden van religieusen gezegd Dames de Marie, die aldaar een schoon klooster bouwden in 1846-1847. zie pag. 52.

Verzameling of archiefbestand

  • Albums De Noter

Inventarisnummer

  • II/050

Annotaties (0) Annotatie toevoegen

Nog geen annotaties, wees de eerste om een opmerking toe te voegen.