Vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal en voor haar het stadswapen van Mechelen

Heraldiek

In Europa ontstond in de tweede helft van de twaalfde eeuw de gewoonte om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, wapens genoemd. Allerlei conventies en regels bepaalden de samenstelling van deze heraldische wapens, die over de generaties heen werden overgeƫrfd. De heraldiek als wetenschap bestudeert het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de reglementering en de beschrijving van wapens van personen, families en instellingen.

Wapenschilden vind je op zegels, gemeentelijke vlaggen, gebouwen, grafzerken en allerlei documenten. In dit thema zie je een aantal mooie voorbeelden.

heraldiek