Leurder te paard

Den Mechelschen Roep

Leurders en ander straatvolk

Den Mechelschen Roep is een handschrift in privébezit dat 78 gekleurde tekeningen bevat van de leurders, verkopers en andere straatfiguren die in de eerste helft van de 19e eeuw in de Mechelse straten actief waren. De tekeningen waren al eerder bekend;  ze werden 20 jaar geleden gepubliceerd in een uitgave van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Ondertussen is de volledige reeks  gedigitaliseerd en kan je ze terugvinden in de beeldbank. Bij elke tekening hoort een ‘roep’. Dat is een liedje of versje waarmee deze verkopers hun waren of diensten aanprezen. Vaak dreven ze ook de spot met hun eigen situatie.

De verzen en tekeningen geven een beeld van de levendige straathandel én het straatleven in die periode. Mechelaars, maar ook mensen van ver buiten de stad, boden een verrassende  variatie aan nuttige en minder nuttige producten en diensten te koop aan. Anderen, zoals poppenspelers, muzikanten en berentemmers zorgden voor allerlei vermaak op straat. Het valt op hoe armoedig en kleinschalig deze handel was. Sommige personages dragen versleten en kapotte kleren en ook vrouwen en kinderen werden vaak ingezet om het gezinsinkomen te verhogen.

De tekeningen worden toegeschreven aan de Mechelse tekenaar Jean François Mardulyn (1751-1843), onder andere door de sterke gelijkenis met een ander album genaamd Malines. Costumes Religieux. Deze verzameling van 75 tekeningen van paters, nonnen en andere religieuzen in de Mechelse kloosters en andere instellingen vind je eveneens in de beeldbank.

Wil je meer weten?
‘Beroepsmechelaar’ en historicus Marcel Kocken schreef in 1998 een bijdrage over deze Roep en andere versies ervan. Zie M. KOCKEN, Den Mechelschen Roep, in Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, dl. 102, (1998) 2de afl., p. 8-100.

Den Mechelschen Roep

Meer beelden