Koninklijke Mechelse Fotokring, 1951

Partners

De Regionale beeldbank bestaat dankzij de samenwerking van de gemeenten Mechelen, Duffel, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Concreet zijn het de archief- en cultuurdiensten die dagdagelijks hun schouders onder dit project zetten. Zij zorgen voor de presentatie van eigen beeldmateriaal van de gemeente maar ook van verenigingen, privé-verzamelaars en andere orgaisaties. Musea & Erfgoed Mechelen is de initiatiefnemer en coördineert de samenwerking. 

Wil je één van de partners rechtstreeks contacteren omdat je bv. op zoek bent naar een specifiek beeld dat (nog) niet in de beeldbank zit? Hieronder vind je alle contactgegevens.

Het Mechelse Stadsarchief beheert een omvangrijke hoeveelheid historische informatie in woord en beeld over Mechelen en omgeving. Maar liefst 7 strekkende kilometer archieven en boeken staan er in de rekken. De archieven zijn afkomstig van het stadsbestuur en andere Mechelse instellingen, vanaf de Middeleeuwen tot vandaag.

Daarnaast bewaart het Stadsarchief archieven en verzamelingen van tal van privé-organisaties, verenigingen, personen en families. Een uitgebreide collectie beeldmateriaal, van gravures over foto's tot videobanden, weerspiegelt het steeds wisselende stadsleven. Tenslotte beheert het Stadsarchief ook de uitgebreide en rijke erfgoedbibliotheek van de stad.

Contactgegevens:

Nokerstraat 2

2800 Mechelen

T 015 20 39 43

F 015 21 64 48

stadsarchief [at] mechelen.be

https://stadsarchief.mechelen.be

contactpersoon: Willy Van de Vijver, hoofdarchivaris

Erfgoed staat in de kijker, ook in Bonheiden! De aanwezigheid van Bonheiden in de Regionale Beeldbank komt mee tegemoet aan de doelstellingen omtrent bewaring van ons lokale erfgoed.

De beeldbankcollectie van de gemeente Bonheiden werd samengesteld dankzij de actieve medewerking van particulieren die hun privécollectie graag ter beschikking stelden voor dit project, alsook dankzij de gewaardeerde samenwerking met Heemkring 't Hoefyser uit Rijmenam. Uiteraard kan de collectie steeds verder uitgebreid worden. De cultuurdienst van Bonheiden staat dan ook steeds open voor nieuwe samenwerkingen met particulieren én verenigingen die met hun collectie graag een meerwaarde willen bieden aan de Regionale Beeldbank.

Contactgegevens:

Jacques Morrensplein 2

2820 Bonheiden

T 015 50 28 72

F 015 50 28 79

sandra.verschueren [at] bonheiden.be

www.bonheiden.be

contactpersoon: Sandra Verschueren

Het Gemeentearchief van Duffel beheert het gemeentelijk archief vanaf de 15de eeuw. Ook het kerkelijk archief van de drie Duffelse parochies, het notariaatsarchief, archieven van een aantal Duffelse verenigingen en archiefbescheiden m.b.t. Duffel afkomstig uit het Algemeen Rijksarchief worden er met zorg omringd.

Daarnaast bezit het gemeentearchief een uitgebreide verzameling prentkaarten en foto's, vind je er een ruime collectie affiches, en kan je er grasduinen in de historische en heemkundige bibliotheek m.b.t. de gemeente en de regio.

Contactgegevens:

Gemeentestraat 21

2570 Duffel

T 015 30 72 11

F 015 31 54 01

archiefdienst [at] duffel.be

www.duffel.be/dienst/2787/archief

contactpersoon: Frank Keersmaekers, archivaris

De cultuurdienst van Sint-Katelijne-Waver heeft een nauwe samenwerking met de diverse erfgoedbeheerders in de gemeente. Daardoor ook kon ze de stap naar de beeldbank zetten.

Het gemeentearchief bevat vooral 20ste-eeuwse documenten en een kleine maar waardevolle fotoverzameling. Heemkundige kring Erf en Heem beheert in opdracht van het gemeentebestuur het Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen, Schoolarchief en -museum, waar bezoekers terecht kunnen voor genealogische, heemkundige, historische en andere informatie over Sint-Katelijne-Waver en de bredere regio. Het Jozef van Rompay-Davidsfonds-genootschap bewaart een waardevol fotoarchief. Behalve met deze organisaties werkt de cultuurdienst ook graag samen met andere instellingen en particulieren die met hun collectie de Regionale Beeldbank willen helpen uitbouwen.

Contactgegevens:

Lemanstraat 63

2860 Sint-Katelijne-Waver

T 015 30 50 00

F 015 30 50 02

cultuur [at] skw.be

www.skw.be

Contactpersoon: Eddy Van Leuven, cultuurfunctionaris

De gemeente Zemst verrijkt de beeldbank met een duizendtal foto’s en prentbriefkaarten waarin de deelgemeenten, aspecten van het dagelijks leven en de rijke geschiedenis van het domein van Hofstade aan bod komen. Het “fonds Ver Elst”, door de gemeente verworven in 2004, neemt een belangrijke plaats in. Andries Ver Elst was een amateur-historicus en verwoed verzamelaar. Zijn collectie bestaat uit 10.000 foto’s, prentkaarten, affiches, … . Ook de lokale heemkring “De Semse” beschikt over veel historisch bronnenmateriaal.

Op de Regionale Beeldbank kan de Zemstenaar op een makkelijke manier foto’s en prentbriefkaarten over het verleden van zijn gemeente raadplegen. Dankzij talrijke vrijwilligers zijn de beelden voorzien van degelijke en correcte beschrijvingen

Contactgegevens:

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 20

F 015 62 71 77

archief [at] zemst.be

www.zemst.be

Contactpersonen: Bart Bohets, diensthoofd archief

Musea & Erfgoed Mechelen ontstond door de fusie van de Stedelijke Musea en de Erfgoedcel Mechelen. Deze laatste nam in 2002 het initiatief tot de uitwerking van een Regionale Beeldbank. Musea & Erfgoed coördineert nog steeds de samenwerking rond deze beeldenschat; ze brengt de partners samen, coördineert de toevoer van nieuwe beelden en informatie en staat in voor het contact met de websitebezoekers. 

Daarnaast realiseert Musea & Erfgoed in het Hof van Busleyden een hedendaagse interpretatie van een Mechels Bourgondisch stadspaleis.

Contactgegevens:

Frederik de Merodestraat 65

2800 Mechelen

beeldbank [at] mechelen.be

www.hofvanbusleyden.be

Contactpersoon: Annelies Lieten, coördinator erfgoedprojecten